Принципно становище на МРРБ

Принципно становище на МРРБ, свързан с поискания достп до информация, относно прилагане на новите разпоредби на чл. 153 от ЗУТ за други обекти Документ в PDF формат ТУК...
Прочети повече

Писмо на арх. Несторов

Писмо на арх. Несторов, в което изразява становище, че новата редакция на чл.153 ЗУТ се прилага както за Разрешенията за строеж, издадени след ЗИД ЗУТ от ДВ, бр.13/2017г., така и за издадените преди това Документ в PDF формат ТУК...
Прочети повече

Принципно становище на МРРБ, свързано с поискания достп до информация

Принципно становище на МРРБ, свързано с поискания достп до информация, относно прилагане на новите разпоредби на чл. 153 от ЗУТ за други обектиДокумент в PDF формат ТУК ...
Прочети повече

СТАНОВИЩЕ от МРРБ до гл. арх. Здравков – 22.08.2017 г.

СТАНОВИЩЕ от МРРБ до гл. арх. Здравков - 22.08.2017 г. Относно питане за прилагане на чл. 153 от ЗУТ за презаверяване разрешение за строеж Документ в PDF - формат ТУК...
Прочети повече

Становище на МРРБ, свързано с поискания достп до информация

Становище на МРРБ, свързано с поискания достп до информация, относно прилагане на новите разпоредби на чл. 153 от ЗУТ за други обекти Документ в PDF формат ТУК...
Прочети повече