Отговор от гл. арх. Здравков във връзка с искане на кмета на р-н „Лозенец“

Отговор от главния арх. на София Здравко Здравков във връзка с искане на кмета на р-н "Лозенец" за служебно изменение на подробен устройствен план (ПУП) на УПИ I - 98,99, кв. 272а, м. "Лозенец I-ва част" ...
Прочети повече