Очакваме ВАС окончателно да потвърди законността на „Златен Век“

15 август 2019
София

На 30 юли 2019 година Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени Заповедта за спирането на строежа, която ДНСК бе издала. Правното становище на двамата доайени на административното право у нас – проф. Дончо Хрусанов, проф. Димитър Костов, както и правните становища на светилата в гражданско-правните науки – проф. Иван Русчев, проф. Огнян Герджиков, проф. Иван Тодоров и Явор Зартов недвусмислено подкрепят това законно решение. Въпреки това, днес от Дирекцията за национален строителен контрол са внесли възражение срещу Решението на съда.

АРТЕКС“ продължава да подкрепя усилията на правителството да се спазва законността и очакваше горепосоченото решение на съда да е един добър пример за тези усилия. В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очаквахме ДНСК да се съобрази с решението на съда и да не обжалва едно толкова явно и недвусмислено от правна гледна точка решение. Премиерът Борисов също неведнъж е изразявал вярата си в правораздавателните органи, а наскоро декларира и подкрепата си за строителите в България: „Защото сме убедени, че само частният бизнес, инициативата, всички тези хора, от техният труд и конкуренция, може държавата да върви напред“ заяви премиерът Борисов на 2 август 2019. Бизнес проектът „Златен Век“ се равнява на 0,2% от брутния продукт на страната ни и има своя малък, но важен принос за запазването на добрите показатели на нашата икономика.

Действията на ДНСК

са един нагледен пример как някои държавни институции работят против интересите на икономиката и гражданите на България, и с това ще създадат допълнителни загуби не само за АРТЕКС но и за множество взаимосвързани фирми. Мащабният и иновативен за страната ни проект осигурява работните места на над 2000 служители и граждани на Република България. Техните работни места и заплати са пряко и косвено свързани със строителството на сградата „Златен Век“.

В тази връзка искаме отново да изразим вярата си във върховенството на закона и да заявим, че всички документи и разрешителни, касаещи строежа на сграда „Златен век“ са изрядни и валидни.

Като едни от най-големите строителни компании в страната искаме да заявим, че и „АРТЕКС“ разчита на безпристрастността и върховенството на закона и очакваме ВАС окончателно да потвърди законността на сграда „Златен Век“, което ще бъде един пример за законността и стабилността, която да насърчи родните и чуждестранните инвестиции в България.

АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК

Съдът потвърди законността на строежа „Златен Век“ – АРТЕКС

„Въпреки загубите, продължаваме да държим на качественото строителство“ –
категорични са от „АРТЕКС“

1 август 2019
София

Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен Век“ и отмени заповедта за спирането на строежа, която ДНСК бе издала.
На 1 април 2019 правителството, в лицето на министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Петя Аврамова, заяви, че трябва да изчакаме решението на Софийският административен съд и тогава ще разберем дали има в момента Разрешение за строеж за този обект, трябва ли да има ново Разрешение за строеж или е в сила старото.
Кметът на София Йорданка Фандъкова също призова да изчакаме решението на съда и заяви, че строителството не трябва да продължава, докато съдът не се произнесе еднозначно за валидността на строителните книжа. На 19 април 2019 г-жа Фандъкова каза също, че когато има спорове в една правова държава, те се решават в съда.
Решението на съда е вече факт и категорично потвърждава законността на строежа „Златен Век“.
„АРТЕКС“ подкрепя усилията на правителството да се спазва законността и очаква горепосоченото решение на съда да е един добър пример за тези усилия. В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очакваме и разчитаме институциите и гражданите да уважат решението на съда и да се съобразят с всички произлизащи от него действия.
Решението на съда и усилията на правителството да се спазва законността са рамките, в които „АРТЕКС“ ще продължи строителството на обекта „Златен Век“.

Мащабният и иновативен за страната ни проект ще допринесе за запазването на работните места на над 2000 служители и граждани на Република България.

Техните работни места и заплати са пряко и косвено свързани със строителството на сградата „Златен Век“. Бизнес проектът „Златен Век“ се равнява на 0,2% от брутния продукт на страната ни и има своя малък, но важен принос за запазването на добрите показатели на нашата икономика. Вярваме и, че „Златен Век“ ще бъде пореден пример за законността и стабилността, която да насърчи родните и чуждестранните инвестиции в България.

Правно становище на проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов по казуса със спирането на „Златен век“

Източник: Lex.bg

Правно становище на проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов по казуса със спирането на „Златен век“

Във връзка с големия публичен интерес към казуса със спирането на строителство на небостъргача „Златен век“ в столичния кв. „Лозенец“ „Лекс“ публикува правното становище по него на двамата доайени на административното право у нас – проф. Дончо Хрусанов и проф. Димитър Костов.

То е било представено по делото в Административен съд София-град, което преди дни завърши с отмяната на заповедта на шефа на ДНСК за спиране на строителството. В него освен това съдът приема, че разрешението за строеж на сградата е валидно до 2028 г.

Редакцията провери, че на двамата именити професори от Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ не е изплащан хонорар за изготвянето на становището.

Със Заповед № РД-08-1/15.04.2019 г., издадена от Началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), на основание чл. 224 ал. 1 т. 2 и т. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във връзка с Констативен акт № 146/03.04.2019 г., е спряно строителството на „Административна сграда с офиси, търговски обекти, ателиета, технически помещения, подземни и надземни гаражи и паркинги – първа степен“, изпълняван в УПИ І-98,99 в кв. 272А, м.“Лозенец-І част с възложител „Артекс Златен век“ ООД със седалище в гр. София, въз основа на Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г., издадено от главния архитект на Столична община, влязло в сила на 01.03.2007 г. и одобрени на 24.01.2007 г. инвестиционни проекти, фаза „Идеен проект“…

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ИЗЯВЛЕНИЕ ОТ АРТЕКС ДО МЕДИИТЕ

Съдът потвърди законността на „Златен век“

„Въпреки загубите, продължаваме да държим на качественото строителство“ – категорични са от „Артекс“

01 август 2019
София

Със свое решение 30 юли 2019 Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

От аргументите на съда става ясно, че ДНСК не е имала правно основание за спирането на строежа и строителството може да продължи.

Съдът се произнесе след като „Артекс“ обжалва заповедта на ДНСК, тъй като в нея се съдържат съществени нарушения на процесуалните правила, противоречие с материално правните норми и несъответствие с целта на закона. 

Освен това, съдът счита, че съобразно практиката на ВАС, десетгодишното разрешение за строеж на сградата ще изтече през 2028 г.

По този повод, от „Артекс“ правят следното изявление:

„Липсата на прозрачност и правната несигурност, създадени от действията на институциите преди това решение на САС, доведоха до загуби за „Артекс“ в размер на 1 800 000 лв от издаването на заповедта на ДНСК на 15.04.2019 до днес.

В крайна сметка с това си решение Съдът потвърди, че Разрешението за строеж на „Златен век“ е валидно – нещо, в което ние от „Артекс“ винаги сме били сигурни.

Решението на съда идва и като потвърждение на множество официални правни становища  на видни правни специалисти като проф. Дончо Хрусанов, проф. Огнян Герджиков, проф Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов.

Така, както е посочено и в Решениетo, съобразно визираната практика на Върховният административен съд, десетгодишният срок спрямо издаденото Разрешение за строеж ще изтече през 2028 г.

В една правова държава Законът следва да се изпълнява от всички нейни субекти, т.е. очакваме и разчитаме, че институциите и гражданите ще се съобразят с решението на съда.

Бихме искали да уверим всички наши настоящи и бъдещи клиенти, че „Артекс“ продължава изграждането на сграда „Златен век“! Независимо от понесените загуби, продължаваме да държим на качественото строителство и ще изпълним всички договорни задължения към клиентите си.“

Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

„ЗЛАТЕН ВЕК ИМА ВАЛИДНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ“ – ТВЪРДИ ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ
В ИНТЕРВЮ ПО БНТ В ПРЕДАВАНЕТО „ДЕНЯТ ЗАПОЧВА“ С ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ

„СГРДА ЗЛАТЕН ВЕК Е С ВАЛИДНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ ДО 2020 г.“

ГЛАВНИЯТ АРХИТЕКТ НА СОФИЯ ЗДРАВКОВ ОТГОВАРЯ НА ВЪПРОС, ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА И СРОКА НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО ЗА СТРОЕЖ НА СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК – НА СРЕЩА С ГРАЖДАНИ, ПОЗОВАВАЙКИ СЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЧЛ. 153, АЛ. 3.

0 лв.
ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби -

​АРТЕКС винаги е подкрепяла свободното изразяване на мнения на граждани и организации. Смятаме, че това е основополагащо за развитието на едно отворено и демократично общество. Такова общество трябва да толерира всички такива мнения и позиции, включително и на АРТЕКС.

В същото време, свободното изразяване на мнение не трябва да бъде широко отворена врата за неверни твърдения, фалшиви новини и още по-малко – клевети и хули.

Точно в това се състои проблемът, че ние не можем да стоим безучастни, когато двама граждани (Мариан Башур и Никола Вапцаров) тенденциозно разпространяват твърдения, които не са основани на факти и документи и с тези техни действия уронват престижа на нашата компания. Престиж, който сме градили десетилетия с нашия труд.

Ние призоваваме и подкрепяме ИК „Лозенец“ да продължи своята дейност – упорито и неуморно, да изразява мненията на гражданите на квартал „Лозенец“, но настояваме преди това подробно да се запознае с цялостната законно издадена документация.

Има нещо, което стои над всичко друго. Това са законът и конституцията на Република България.

Компанията Артекс счете за необходимо да защити своето безупречно до този момент име и да потърси отговорност от всеки пряк участник в процеса на разпространяване на преднамерено неверни твърдения.

АРТЕКС ЗАВЕДЕ ПЪРВИТЕ СЪДЕБНИ ИСКОВЕ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 200 000 лв. ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА И ИМЕТО НА КОМПАНИЯТА

Заведени са съдебни искове в СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД от 04.06.2019 г. с входящи номера 73212 и 73213 от името на „АРТЕКС ЗЛАТЕН ВЕК“ ООД и „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, на основание чл. 45 от ЗЗД срещу лицата Никола Николов Вапцаров и Мариан Фади Башур, като разпространители на неверни, клеветнически и обидни твърдения за компанията, използвайки всички възможни средства като социални мрежи, телевизионни, печатни и онлайн медии.

За да се избегнат неверни интерпретации във връзка със заведените дела, декларираме, че те не са срещу организацията ИК Лозенец, нито касаят правото на протест, още по-малко свободата на словото.

Не считаме за редно да публикуваме съдържанието на исковете, тъй като е добре те да достигнат до лицата, до които се касаят по стандартния за това ред, а не чрез медиите.

Ако обвиненията бяха насочени към ИК Лозенец, то щеше да е нормално да се заведат дела срещу всички учредители на тази организация.

Считаме, че изказвания от рода на „бих се зарадвал, ако един ден им дадат на „Артекс“ да построят един огромен блок на остров Белене, 200 етажа ако искат, и там да раздадат безплатно на всички политици по един апартамент – с най-голямо удоволствие, и с мост само към Румъния…“, „Ще направят един квантов реактор да ги гони комарите и това е…“, както и определянето на обект на компанията като „паметник на грозотията“ и десетки други добре документирани изявления на лицата Никола Вапцаров и Мариан Башур са преднамерени с цел увреждане на репутацията.

Изразяването на лична позиция по определен въпрос, включително в интервюта, трябва ясно да се разграничи от използването им като възможност за създаване на внушения у аудиторията и за съзнателно и системно увреждане на репутацията на търговски дружества, които са изграждали такава в продължение на десетилетия.

Свободата на словото не е и не би могла да бъде безпределна и да допуска уронването на престижа и търговската репутация на трети лица.

Поради обществения интерес към казуса на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, Артекс Инженеринг АД счита, че е необходимо да представи пълната хронология на събитията, както и документите, свързани това. Стремим се да прилагаме висок стандарт както в строителството и архитектурата, така и по отношение  на почтеността и пълната прозрачност.

ХРОНОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ

Scroll Up