Становище на ДНСК относно писмо на Кмета на район „Лозенец“ за строеж „Златен век“

Становище на ДНСК относно писмо на Кмета на район „Лозенец“ за строеж „Златен век“ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с големия брой въпроси относно искане от Кмета на район „Лозенец“ – Столична община до началника на ДНСК за издаване на заповед по реда на чл.225, ал.1 от ЗУТ за премахване на строеж: „Златен век“ в УПИ … Продължете с четенето на Становище на ДНСК относно писмо на Кмета на район „Лозенец“ за строеж „Златен век“