ПОСЛЕДНИ ПУБЛИКАЦИИ

Галерия-Diamant-2-ARTEKS

Сгради – Диамант-2:

Сгради – Диамант-2: Дванайсет от фасетите на съвършенството Публикация: Градът Πoдoбнo нa лъч, пoпaднaл въpxy нaй-цeнeния ĸaмъĸ, пoглeдът ĸъм ДИAMAHT-2 oтĸpивa нoви и нoви cтpaни

Прочетете повече »

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

Административен съд София-град отново потвърди валидността на Разрешението за строеж на Златен Век и отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа

Със свое решение от 06.11.2020 Административен съд София-град за втори път

потвърди валидността на Разрешението за строеж на „Златен Век“ и отмени заповедта на ДНСК за спирането му.

Второто произнасяне на съда се наложи след като Върховния административен съд върна делото на първа инстанция.
През юли 2019 г. друг състав на АССГ (56 състав) се произнесе по аналогичен начин –

потвърди валидността на Разрешението за строеж

на многофункционалната сграда „Златен Век“ и

отмени заповедта на ДНСК за спирането на строежа.

От аргументите на съда стана ясно, че ДНСК не е имала правно основание за спирането на „Златен Век“ и строителството му може да продължи.
След обжалване от страна на ДНСК Върховният административен съд върна делото на първа инстанция за повторно разглеждане и събиране на повече доказателства.
Това наложи Административен съд София-град да назначи и разгледа

две тройни експертизи по делото

и със свое решение от 6.11.2020 новият съдебен състав (33 състав)

потвърди решението

на 56 състав, определи заповедта на началника на ДНСК за спиране на строежа на „Златен Век“ като незаконосъобразна, отново я отмени и осъди ДНСК да заплати разноските по делото.
Освен това, Административен съд София-град за пореден път потвърди, че

Разрешението за строеж на „Златен Век“ е валидно до 2028 г:

„Въпросът за действието на разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община е засегнат в процесната заповед, поради което следва да се обсъди в настоящото производство. (…) Предвид посочената съдебна практика на ВАС, десетгодишният срок на издаденото разрешение за строеж следва да изтече едва през 2028 г.“ – категорични са за пореден път от Административен съд София-град.

РЕШЕНИЕ НА АССГ В PDF- формат

„АРТЕКС“ НЕ СТРОИ ПО МОРЕТО

Всички опити да се внуши връзка между строежи по Черноморието и „АРТЕКС“ са манипулация на общественото мнение

5 октомври 2020
София

Във връзка със статии, в които името на „АРТЕКС“ – компания с 27-годишна история – неправилно се свързва със строежи по Черноморието, бихме искали да направим важно разяснение.
Проектите на „АРТЕКС“ винаги са били съсредоточени само и единствено в София като част от концепцията на компанията за изграждане на бъдещия облик на столицата. Компанията няма нищо общо със строежи в други краища на България.
Опитите да бъде внушено, че „близки до „АРТЕКС“ предприемат строежи по Черноморието, както и замесването на името на компанията в казуси, касаещи чужди проекти, са тенденциозна и недопустима манипулация на фактологията, която безспорно предизвиква интерес сред читателите, но не кореспондира с истината и влияе негативно върху формирането на общественото мнение и нагласи.

Уважаваме и ценим работата на журналистите, затова вярваме, че отговорността, която те имат към обществото, изключва манипулативното интерпретиране на факти.

Цитирането на източник при мултиплицирането на една и съща невярна информация не отменя отговорността на медиите към истинността на съдържанието, което публикуват. Подобна безотговорност, характерна по-скоро за разпространителите на фалшивите новини, влияе негативно върху начина, по който аудиторията възприема информацията, но и вреди на бизнес климата в страната ни. Вярваме, че журналистиката в България е повече от това.
Изразяваме готовност да предоставим информация за проектите на „АРТЕКС“ на всеки журналист или медия, които я потърсят, и считаме всяко друго намесване на името на компанията в чужди казуси за клевета.

С уважение,
„АРТЕКС“

Текст в PDF формат

АРТЕКС: ЗА СПРАВЕДЛИВОСТТА И СЪЗИДАНИЕТО
Кой се страхува от „Златен век“?

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА,
председател на съвета
на директорите на
“Артекс Инженеринг” АД

Във връзка с решението на Върховния административен съд от 30 юни 2020 г., което, без да оспорва законносттана разрешителното за строеж на “Златен век”, връща делото на АССГ за ново разглеждане с оглед събиране на доказателства от двете страни, АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ желае да заяви следното:

Имаме всички необходими доказателства, с които да подкрепим своята позиция в спора с ДНСК по реализацията на сградата “Златен век”. Те са били на разположение на съответните органи – всички, винаги и изцяло.

Уповаваме се на върховенството на закона именно защото всички действия на компанията са доказано законосъобразни.

Арх. Пламен Пламенов Мирянов – визионер и автор на проекта, с архитектите от студио “Заха Хадит”, с които заедно работят, в Лондон.

Правотата ни обаче се доказва и ще бъде доказвана на огромна цена. Възпрепятстването и забавянето на законните строителни работи са за сметка на стотиците работници, които са ангажирани в проекта, за сметка на ресурсите на една изцяло българска компания, която от четвърт век е част от градивния бизнес у нас.

Спирането на “Златен век” няма да бъде просто проблем на една компания. То се възприема като предупредително послание към всички, които искат да работят с размах: по-безопасно е да се действа на дребно и да се повтаря познатото.

Посредствеността, изглежда, у нас никого не плаши. Не можем да бъдем спокойни:

случаят “Златен век” илюстрира защо България е на 61-о място в класацията на Световната банка по свободна бизнес среда

– след Косово, Румъния и Кения например. Не само нашият екип, но и цялото общество остава с основателни съмнения за фактори извън обществения интерес. Които оказват влияние на решенията на административните органи. Тези фактори понякога са посилни от фактите и правната основа.

Проект ЗЛАТЕН ВЕК

В условията на криза покрай COVID-19 борбата с бюрократичните, административните и институционалните проблеми е особено изтощителна.

И все пак нашите усилия да участваме в обновлението на София като европейска столица от XXI век – модерна и технологична, човечна и гостоприемна – водят до много по-траен резултат от десетки управленски мандати и задкулисни решения. В навечерието на 170-ата годишнина от рождението на Иван Вазов нека припомним неговите думи: “Аз работих половин век на книжовното поле, движен от неумолимия вътрешен тласък, подчинявайки се на неутолимата душевна жажда да служа на истината и красотата”.

Вярваме, че повелята за работа в името на истината и красотата е отправена към всички.

В XXI век разцветът на една страна е невъзможен без предвидима, стабилна, гарантирана от закона бизнес среда.

Поддържайки както винаги най-високи стандарти за качество в своята работа, АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ще продължава същевременно да се бори за справедливостта, за оптимистичните перспективи пред българския бизнес, за съзиданието, без което е невъзможен новият Златен век.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ВЯРВАМЕ ВЪВ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА И В ОБЕКТИВНИТЕ И ЗАКОНОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

15 юни 2020
София

По повод поредните протести на ИК „Лозенец“, организирани пред „Златен Век“, бихме искали да направим следните важни уточнения.

Въпреки че протестът касае няколко становища на ДНСК по различни казуси, мероприятието за пореден път е организирано пред сграда „Златен Век“, а не пред офиса на ДНСК.

Тъй като това отново цели да внуши на обществеността, че е налице някакво меродавно становище за незаконност на сградата, каквото всъщност няма, бихме искали да припомним няколко безспорни факта:

1. Със свое решение от 30 юли 2019 Софийският административен съд потвърди валидността на Разрешението за строеж на многофункционалната сграда „Златен век“

2. Съдът счита, че съобразно практиката на ВАС, десетгодишното разрешение за строеж на този и други подобни строежи, които промяната на ЗУТ е заварила през 2017, ще изтече през 2028 г. Въпросната поправка касае всички сложни обекти от 1-ва и 2-ра категория. При които не се допуска прекъсване на технологичния процес: газопроводи, ТЕЦ-ове, атомни централи, летища, пристанища, жп линии, магистрали, мостове, тунели, пътни възли; метростанции, хидротехнически съоръжения, болници, хотели с над 1000 места и други.

3. Административният съд София – град отмени заповедта за спиране на строежа на „Златен Век“ на първа инстанция и в момента изчакваме окончателното решение на втора инстанция – Върховния административен съд. Тъй като дълбоко уважаваме върховенството на Закона.

4. Законността на строежа „Златен Век“ е потвърждавана от ДНСК всеки път, когато някой е поискал тяхното становище за него.

Намираме за изключително притеснителен факта, че с поредния си протест
ИК „Лозенец“ правят директен опит за оказване на натиск и повлияване на решението на Върховния административен съд.
В изявлението им по повод мероприятието те заявяват, че неслучайно са избрали датата на протеста. Тъй като

„това е ден преди делото във ВАС, в което Артекс обжалва акта за временно спиране на строителството от ДНСК“.

Те добавят също и че очакват „тaзи зaпoвeд дa бъдe oтмeнeнa. Тъй кaтo, зa cъжaлeниe, e умишлeнo лoшo нaпиcaнa oт ДНCК.“

Всички ние, които вярваме във върховенството на Закона и в съдебната система на България, се стремим да боравим само с правни аргументи и становища. Затова считаме поведението на ИК „Лозенец“ за опит за въздействие, манипулиране и пряко влияние, върху решението на съда. Което е абсолютно недопустимо в една правова държава, член на Европейския съюз.

Ние от „АРТЕКС“ уважаваме всички демократични и законоустановени права в Република България. В тази връзка, смятаме за важно да отбележим, че всеки граждански протест следва да бъде осъществяван от граждани. А не от политически лица, тъй като чл. 12 от Конституцията на Република България поставя ясно разграничение между двете:

„Сдруженията на гражданите служат за задоволяване и защита на техните интереси и не могат да си поставят политически цели и да извършват политическа дейност, присъщи само на политическите партии.“

Бихме искали да обърнем внимание на всички, които безкритично ще отразят поредната инициатива на ИК „Лозенец“ като гражданска, че в т.нар. „гражданско сдружение“ и организираните от него събития трудно могат да бъдат открити лица без лесно проследимо политическо минало и ясни политически цели и амбиции. Осъждаме всеки стремеж към политически дивиденти на гърба на честния бизнес в България. Тъй като това не само съсипва имиджа на бизнеса, но и създава изключително неблагоприятен за дългосрочни инвестиции икономически климат.

„АРТЕКС“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България. Но и създава нови стандарти за качество, с които изгражда бъдещия облик на София.

И нека не забравяме, че първичната стихия на разрухата е обратната страна на любовта и творчеството.

Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати. Ние ще продължим да се борим за по-добра, независима и предвидима бизнес среда в България.

Текст в PDF формат ТУК

Пускане на видеото

Скъпи клиенти и приятели,
Уважаеми партньори,

Изправени сме пред трудно предизвикателство и изпитание, което подчинява ежедневието на милиони хора по света на страха, паниката и налагането на безпрецедентни мерки за запазване на човешкото здраве!

Неочаквано и страшно се оказа за много хора да осъзнаят, че не са всесилни и че далеч не всичко е под техния контрол!

Ние вярваме, че сме по-силни от тази заплаха – с ясното съзнание, че днес е необходимо да се вгледаме в нашите ценности и да преосмислим нашите приоритети!

Извънредното положение изисква извънредно да не виждаме възрастните свои близки, да се погрижим за имунитета си и максимално да ограничим контактите си с чужди хора.

Извънредното положение изиска да нямаме страх, а повече вяра, увереност и упование в Нашия Господ и Спасител Иисус Христос. Изисква да отправяме искрена молитва за протекция и закрила.

Извънредното положение изисква да заложим в проектирането на вътрешните пространства с инсталации и материали, които пречистват въздуха чрез йонизиране или фотокатализа и осигуряват максимална защита от патогени в общите части на жилищните сгради.

Извънредното положение изисква да сме разумни, но и дейни, и трезвомислещи, за да запазим както здравето си, така и съграденото досега.

Извънредното положение изисква да останем силни и да продължим работата си, защото само построените на здрава основа сгради устояват на изпитанията на времето. А нашите сгради са построени на здрава основа.

Преминали сме през достатъчно трудности, за да знаем, че ако не губим вярата си, ще преминем и през тази битка и ще излезем от нея още по-мъдри и още по-силни!

Отсега мислим трезво и логично за утрешния ден, когато всичко това ще е вече минало!

Нашият екип продължава да генерира нови идеи и да търси още по-иновативни технологии и материали, с които да осигурим пълноценна, здравословна и сигурна среда за живеене в домовете, които ние от АРТЕКС създаваме – проектираме, инвестираме и строим – за Вас.

И нека помним – в такива времена на всеобщи изпитания единствено Доброто може да бъде победител!

Ние знаем, че Господ е с нас!

Ние знаем, че Неговата корона е над всяка друга корона и Неговата власт е над всяка друга власт!

Скъпи клиенти и приятели,
Уважаеми партньори,
Бъдете благословени!

Съдът потвърди законността на строежа на Артекс – ЗЛАТЕН ВЕК

„АРТЕКС“ заявява категорична нетърпимост към целенасоченото манипулиране на общественото мнение и уронването на престижа на компанията

На 5 март 2020 година в определени български медии за пореден път беше разпространена невярна и несъответстваща на фактите информация относно многофункционалната сграда „Златен Век“.

В тази връзка „АРТЕКС“ отново обръща внимание, че разполага със законно и валидно разрешение за строеж, потвърдено от Софийския административен съд, ДНСК, Главния архитект на София и авторитетни правни експерти, сред които проф. Огнян Герджиков, проф. Дончо Хрусанов, проф. Иван Русчев, проф. Димитър Костов, проф. Иван Тодоров, Явор Зартов и други.

Искаме също така да уточним, че в района на „Златен Век“ са направени множество експертни проучвания, сред които положителен транспортен анализ, изготвен през 2018 г. по поръчка на Столична община, както и транспортен анализ, изготвен през 2019 г. по поръчка на „АТРЕКС“, чието заключение е, че „при реализирането на проекта не са налице предпоставки за какъвто и да било транспортно-комуникационен проблем в околната улична мрежа“. Освен това от КАТ са дали съгласие при въвеждане в експлоатация на „Златен Век“ да се възстанови двупосочното движение по ул. „Тодор Ночев“, което към момента е еднопосочно.

„АРТЕКС“ подкрепя свободата на словото и правото на гражданите да изразяват своето мнение.

В същото време считаме, че изопачаването на истината и тенденциозното повтаряне на невярна информация е целенасочено манипулиране на общественото мнение.

Подобни изказвания нанасят материални щети на бизнеса ни, целят да поставят дадени интереси над върховенството на закона и да уронят както нашия авторитет, така и този на институциите, гарантиращи законността – съд, ДНСК, НАГ, кмет на София, Главен архитект на Столична община.

Смятаме, че принципите на демокрацията изключват възможността публични личности да опорочават истината безнаказано и затова сме решени да се борим за справедливост докрай.

В тази връзка заявяваме, че приходите от обезщетения от текущите наказателни дела срещу личности, нанасящи имуществени вреди на фирмата ни, ще бъдат дарени за благоустройството на квартал „Лозенец“.
След спечелване на делата „АРТЕКС“ ще направи допитване до гражданите на „Лозенец“ за какво да бъдат изразходвани средствата.
Бихме искали също така да призовем всички, които отделят време и ресурси за разпространение на невярна информация, да пренасочат усилията си в градивна посока и да докажат загрижеността си за подобряване качеството на живот в „Лозенец“, като помогнат за решаването на належащите проблеми на гражданите в района, вместо да пълнят медийното пространство с клевети и невярна информация.

СГРАДА ЗЛАТЕН ВЕК - ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ, ПОДРЕДЕНИ В ХРОНОЛОГИЯ

Поради обществения интерес към казуса на сграда ЗЛАТЕН ВЕК, Артекс Инженеринг АД счита, че е необходимо да представи пълната хронология на събитията, както и документите, свързани това. Стремим се да прилагаме висок стандарт както в строителството и архитектурата, така и по отношение  на почтеността и пълната прозрачност.
ЗЛАТЕН ВЕК
0 лв.
ЗАГУБИ ОТ 15.04.2019 г.

От незаконното спиране на Златен век, АРТЕКС Инженеринг търпи загуби -

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

Галерия-Diamant-2-ARTEKS

Сгради – Диамант-2:

Сгради – Диамант-2: Дванайсет от фасетите на съвършенството Публикация: Градът Πoдoбнo нa лъч, пoпaднaл въpxy нaй-цeнeния ĸaмъĸ, пoглeдът ĸъм ДИAMAHT-2 oтĸpивa нoви и нoви cтpaни нa вaшия бeзyпpeчeн избop. Πpeдимcтвaтa нa живoтa тyĸ пpeливaт eднo в дpyгo, зa дa cъздaдaт ĸлacaтa нa цялoтo. Tyĸ вcичĸo ви изпълвa c yceщaнe зa cвeтлинa, cвeжecт, cигypнocт. Зaщoтo виe тъpcexтe тoвa. MЯCTOTO: cpeд гpaдa, ĸpaй пpиpoдaтa Дo Лoвния пapĸ? Дa. Близo дo гopнaтa чacт нa Бopиcoвaтa гpaдинa? Дa. Koй нe би ĸaзaл „дa“ нa

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ

ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ Арх. Весела Мирянова – председател на Съвета на Директорите на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД: ЗА 8 МАРТ И БИЗНЕС ДАМИТЕ Публикация: в. Банкер – специално издание – 04.04.2021 г. ТОЙ – БИЗНЕСЪТ ПЕЧЕЛИ С НАС Бизнесът дава най-желаното от една жена: възможността да покаже коя е, да докаже какво може. Когато тя прави това, той печели. Какво? Сега, в офиса на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, замислена над тази празничноделова тема, се сещам за няколко неща. Това обаче

Прочетете повече...

Величествен трибагреник

Величествен трибагреник се извиси над Разлог на 3 март – Деня на Освобождението на България Източник: 24 часа Инициативата е на родолюбивия арх. Пламен Пламенов Мирянов, който се е посветил на каузата да съхрани историята ни и да възкреси българския дух По повод националния празник на България – 3 март, арх. Пламен Пламенов Мирянов инициира за втори пореден път тържествено окачване на българския трибагреник. В подножието на величествения Пирин между Банско и Разлог арх. Мирянов и неговият екип извисиха национален

Прочетете повече...

Право на отговор Mediapool

На вниманието на: Стояна Георгиева Главен редактор на Mediapool УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА, Във връзка с публикация в сайта Mediapool.bg от 28.01.2021 г., в която е цитирано изказване на юриста от „Демократична България“ г-н Борис Милчев по повод на приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията, в което изказване се замесва името на АРТЕКС и проектът „ЗЛАТЕН ВЕК“, бихме желали да се възползваме от правото си на отговор и да изразим нашата позиция по коментираните в публикацията

Прочетете повече...

Право на отговор Дневник

ПРАВО НА ОТГОВОР На вниманието на: Велислава Попова Главен редактор на „Дневник“ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПОПОВА, Във връзка с публикация в Дневникот 28.01.2021 г. със заглавие: „С полезни промени в закон, инициирани от Фандъкова, се прокара и нова поправка „Артекс“, в която е цитирано изказване на юриста от „Демократична България“ г-н Борис Милчев по повод на приетите от Народното събрание промени в Закона за устройство на територията, в което изказване се замесва името на АРТЕКС и проектът „ЗЛАТЕН ВЕК“, бихме желали

Прочетете повече...
ВЕСЕЛА МИРЯНОВА Председател на Съвета на директорите на „Артекс Инженеринг“

Бъдещето не ни чака, създаваме го днес

Бъдещето не ни чака, създаваме го днес. Весела Мирянова има магистърска степен по архитектура от Висшия институт по архитектура и строителство и по бизнес администрация от ИНТЕГРА, Канада, специализации в областта на финансите, маркетинга и социалната ангажираност на компаниите. Съосновател е на строително-инвестиционната компания „Артекс Инженеринг“ АД през 1993 г. и неин изпълнителен директор до 2018 г. Бъдещето не ни чака, създаваме го днес Източник: специално издание на сп. Мениджър „ЖЕНАТА Е“, Ирина Велева Пандемията ни принуждава да преосмислим почти

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс Инженеринг

Домът е място за щастие

Домът е място за Домът е място за щастие, публикация: в. Банкер – специално издание Разговора водиха Силвия Джагарова и Калоян Атанасов Арх. Весела Мирянова е родена 1965 г., в гр. София. Завършва строителен техникум „Христо Ботев“, а през 1990 г. се дипломира във ВИАС – специалност „Архитектура“, специалност „Жилищни сгради и комплекси“. Избрана е за „Бизнес дама на 2008 г.“ на Националния конкурс, организиран от сп. „Ние жените“, печели националния приз „Човек на XXI век“ от престижния национален конкурс

Прочетете повече...
Новорождение

НОВОРОЖДЕНИЕ

НОВОРОЖДЕНИЕ Нашият дом е България представя НОВОРОЖДЕНИЕ Концерт за прослава на словото, което стана плът 22 декември 19 часа Театър „THEATRO“ София, ул. Връбница 12 С участието на: Ваня Костова и Боян Михайлов „Кварто“ квартет и приятели Габриела Георгиева – Софийска опера Хорова капела „Георги Робев“ със солисти Пламен Бейков и Деница Серафим Янко Лозанов Любомир Петкашев Jonas Talkington Пламен Мирянов Галина Димитрова Стефан Врачев – пиано Деница Димитрова – арфа Програмата включва симфонични изпълнения, църковнославянски песнопения, изпълнения на орган,

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА:

АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА: ОБСЪДИХМЕ ИДЕИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РИЧАРД БРАНСЪН ОЩЕ ПРЕДИ ТРИ ГОДИНИ СВЕТОВНОИЗВЕСТНИЯТ БИЗНЕСМЕН СЕ Е ЗАПОЗНАЛ С ВАРИАНТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АРТЕКС В ПРОЕКТИТЕ ИМ „ДИАМАНТ 1“, „ ДИАМАНТ 2“ И „ДИАМАНТ 3“ Специално интервю за PREMIUM Lifestyle Ако мечтите ви не ви плашат, значи са твърдемалки“ казва сър Ричард Брансън. За вдъхновението и идеите, родени от срещата с него, новите проекти пред Артекс Инженеринг и смелите решения, си говорим с Председателя на съвета на директорите на

Прочетете повече...
Арх. Пламен Мирянов

Арх. Пламен Мирянов:

Арх. Пламен Мирянов: Архитектурата е следата на човечеството, искаме „Златен век“ да бъде нашата следа Автор: арх. Пламен Мирянов Публикация: Гласове – 3.12.2020 г. „Артекс Инженеринг“ е компания, която инвестира не само в честния бизнес и икономиката на България, но и създава нови стандарти за качество, с които изгражда бъдещия облик на София. „Вярваме, че резултатите от нашите усилия са много по-трайни от десетки управленски мандати. Ние ще продължим да се борим за по-добра, независима и предвидима бизнес среда в

Прочетете повече...

РЕШЕНИЕ НА АССГ

РЕШЕНИЕ НА АССГ Р Е Ш Е Н И Е № 6123 гр. София, 06.11.2020 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 33 състав, в публично заседание на 22.10.2020 г. в следния състав: СЪДИЯ: Галин Несторов при участието на секретаря Антонина Бикова, като разгледа дело номер 6376 по описа за 2020 година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното: Производството е по реда на чл. 215 от Закона за устройство на територията

Прочетете повече...

БНТ ще излъчи грандиозния концерт-спектакъл

БНТ ще излъчи грандиозния концерт-спектакъл „Българийо, аз всичко тебе дадох“ Източник: bgnesagency.com Тържественият спектакъл, посветен на 170-годишнината от рождението на Иван Вазов, ще бъде излъчен на 8 и 15 ноември 2020 от 16:15 ч. Уникален концерт-спектакъл по случай 170-годишнината от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов ще бъде излъчен в програмата на Българската национална телевизия в две части – на 8 и 15 ноември 2020 от 16:15 ч. Тържественото събитие се състоя в Античния театър на Пловдив на

Прочетете повече...

Арх. Пламен Пламенов Мирянов – съвременният народен будител

Арх. Пламен Пламенов Мирянов – съвременният народен будител Източник: 24 часа Арх. Пламен Пламенов Мирянов, създател на Фондация „Нашият Дом е България“. Архитект, творец, визионер и режисьор, който създава едни от най-забележителните документални филми и концерт-спектакли, посветени на българската духовност, култура и ценности. Денят на народните будители е празник, прославящ усилията на всички български възрожденци и родолюбци, пазители на духовността и будители на възраждащия се национален стремеж към свобода и просветление. И макар да сме свикнали да търсим примерите за

Прочетете повече...

ДИАМАНТ II ОТ АРТЕКС

ДИАМАНТ II ОТ АРТЕКС – НОВ ВРЪХ В ЕКОЛОГИЧНАТА И ХУМАННА АРХИТЕКТУРА Да живееш в хармония с природата в сърцето на столицата вече е реална и постижима мечта! Можем ли да живеем в сърцето на столицата и в същото време в природен парк? Можем ли да бъдем част от ритъма на града и в същото време в синхрон с природата? „Да, категорично!“ – казват от АРТЕКС и с гордост представят новия диамант в колекцията си от уникални сгради – ДИАМАНТ

Прочетете повече...
Хармония - АРТЕКС

В ХАРМОНИЯ С РИТЪМА НА ГРАДА И ПРИРОДАТА

В ХАРМОНИЯ С РИТЪМА НА ГРАДА И ПРИРОДАТА Сграда ХАРМОНИЯ поставя нови стандарти в строителството и хуманната архитектура – собствени зелени паркове, екологична и здравословна среда, стратегическа локация Сграда ХАРМОНИЯ – вдъхновена от енергичния ритъм на София – е един от бъдещите символи на столицата ни, който ще допринесе за облика й на съвременен европейски град. Неповторимата естетика – синтез на класическата чистота и дръзка модерност – не е въпрос само на фасада, а е всепроникваща във всеки един детайл.

Прочетете повече...
Авигея - АРТЕКС

Сграда „АВИГЕЯ“ от АРТЕКС

Сграда „АВИГЕЯ“ от АРТЕКС – дръзка и емблематична нова визия за София! Поредното бижу в короната на „АРТЕКС“ е вдъхновено от философията за зелена, защитена и здравословна среда за живот. Като съвременна европейска столица София се променя с ритъма на 21 век.  Сгради с уникален характер, стил и темперамент заменят безличното строителство на прехода с артистични, удобни монументални творби на градското изкуство. И процесът е необратим! Освен визията, новите предизвикателства пред градската среда включват социална и екологична ангажираност към хората,

Прочетете повече...
Диамант 1 - Артекс

Сграда „ДИАМАНТ I“ от АРТЕКС

Сграда „ДИАМАНТ I“ от АРТЕКС – домът, който се грижи за вас и семейството ви! Още от създаването си през 1993 компанията избира актуални технологии, гарантиращи здравословна и екологична жилищна среда. В цялото разнообразие от сгради на АРТЕКС, здравословната и екологична черта е най-забележимата в почерка на компанията. Или по-точно – най-осезаемата. Защото не винаги може да забележите отличните параметри на шумоизолация и топлоизолация, минимизирането на вредните UV лъчи, оптималното осветление, качествените строителни суровини и материали с доказан произход. Точно

Прочетете повече...
Диамант 1 - Артекс

Домът, който се грижи за теб

Домът, който се грижи за теб Източник: 24chasa.bg Защитено, здравословно, зелено – това значи качествено жилище. Така е било винаги, 2020 г. само го припомни на всички. АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ го знае по рождение От създаването си през 1993 г. компанията избира актуални технологии, гарантиращи здравословността и екологичността на жилищната среда. В цялото разнообразие от сгради на компанията това е най-устойчивата черта на почерка АРТЕКС, която може да се забележи. Или по-скоро да се почувства, защото невинаги се хвърлят в очи

Прочетете повече...
Арх. Пламен Мирянов

Арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела

Арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела с вдъхновяващ концерт пред пещерата на Иван Рилски Източник: 24 часа Арх. Пламен Пламенов Мирянов вече 4 години работи за подсилването на българския дух и самочувствие. Родолюбецът подготвя събитието само за 2-3 дни Истински вдъхновяващ празник с църковни песнопения организираха арх. Пламен Пламенов Мирянов и Българска хорова капела “Георги Робев” в прегръдките на Рила планина в неделя. Десетки участници, 15 изпълнения и едночасова програма – така изглежда в цифри събитието, което огласи

Прочетете повече...
Арх. Пламен Пл. Мирянов - рецитация 170 г. Вазов

“Нашият дом е България” иска да върне младите хора в родината

“Нашият дом е България” иска да върне младите хора в родината Концерт-спектакълът “Българийо, аз всичко тебе дадох” беше истинска наслада за очите, сърцето и душата… Голям концерт-спектакъл с режисьор и продуцент арх. Пламен Пламенов Мирянов въодушеви Пловдив. Фондацията ще преоткрие и запази за народната памет големите ни актьори рецитатори. БЪЛГАРИЙО, АЗ ВСИЧКО ТЕБЕ ДАДОХ! Под това мото от стих на патриарха на българската литература Иван Вазов тържествен юбилеен концерт спектакъл въодушеви Пловдив и пловдивчани на 14 септември на сцената на

Прочетете повече...
Концерт Пловдив амфитеатър - 170 г. Вазов

Грандиозен мултимедиен спектакъл в гр. Пловдив

170 години от рождението на Народния поет ИВАН ВАЗОВ На 14.09.2020 г. в Античен театър гр. Пловдив стотици пловдивчани и гости на града станаха част от грандиозен мултимедиен спектакъл „Българийо, аз всичко тебе дадох“ по случай 170 години от рождението на Иван Вазов. Юбилейният концерт съчета в себе си различни музикални жанрове и сценични изкуства с мултимедия, създавайки силен емоционален отпечатък в сърцата на всички присъстващи. Режисьор на събитието и организатор беше фондация „Нашият дом е България“ в лицето на

Прочетете повече...
Артекс

Ако търсите съвършенство…

Ако търсите съвършенство, пътят рано или късно ще ви доведе в АРТЕКС! Източник: ГРАДЪТ Арх. Весела Мирянова е родена през 1965 г. в гр. София. Завършва със златен медал за отличие  строителния техникум „Христо Ботев”, след което и Висшия институт по архитектура и строителство (специалност „Архитектура”, специалност „Жилищни сгради и комплекси”) – отново с най-висок успех. Арх. Мирянова е председател на съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ” АД, делегат на Първия конгрес на Съвета на жените предприемачи към Асоциацията на

Прочетете повече...
Награда - арх. Весела Мирянова и внук, връчва арх, Георги Шопов

„Артекс“ грабна приза „Компания на годината“

„Артекс“ грабна приза „Компания на годината“ Източник: 24chasa.bg Арх. Весела Мирянова и внукът приеха наградата като отличие за усилията на една изцяло българска компания да въведе приемствеността в бизнеса като ценност. За шеста поредна година българските компании и институции бяха отличени за принос към развитието на бизнеса, качеството, човешките ресурси и иновациите у нас. На събитието, организирано от сп. Bulgaria Business Review, сп. Business Lady и Business Lady Club, строителната инвестиционна компания “АРТЕКС инженеринг” получи поредния приз за дейността си.

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Награда за иновативен мениджмънт и нови стандарти в строителството АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА ОТ АРТЕКС ПОЛУЧИ НАГРАДА ЗА ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ И НОВИ СТАНДАРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО Отличието е връчено от Business Lady Awards 2020 За девети път списание и клуб Business Lady раздаде своите годишни награди „BUSINESS LADY AWARDS”, които отличават постиженията на българската делова жена в различни категории.  Арх. Весела Мирянова – председател на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ – получи награда за личност-вдъхновител в категория „Архитектура и строителство“. С тази

Прочетете повече...
Нашият дом е България

ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“ ПУСНА НОВ КЛИП

ФОНДАЦИЯ „НАШИЯТ ДОМ Е БЪЛГАРИЯ“ ПУСНА НОВ КЛИП Интерпретацията на народната песен „Стига ми се, момне ле“ е част от поредицата патриотични и фолклорни видеоклипове, заснети и режисирани от арх. Пламен Мирянов Дейността на фондация „Нашият дом е България“ вече се превърна в синоним на съвременния начин за популяризиране на българските ценности и култура. Повече от 4 години екипът на фондацията се занимава различни дейности. Създава десетки исторически документални видеоклипове и филми, образователни клипове за учебната програма на МОН, издава

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс

Качеството няма заместител

Качеството няма заместител Арх. Весела Мирянова, изпълнителен директор на АРТЕКС: Качеството няма заместител Източник: 24 часа – В целия процес на работа си задаваме един въпрос: “Това ли е най-доброто?” Прост въпрос, който ни държи във форма. – Докато не се уверим, че сме направили най-доброто, никакъв ключ не предаваме на никого. МАРИАНА КОСТОВА – Арх. Мирянова, защо АРТЕКС оцелява в кризите, които отсяват немалко от конкуренцията ви? – Заради своите здрави основи. През 90-те години АРТЕКС заложи в основите

Прочетете повече...
Артекс

Как да изберем в какво да инвестираме по време на криза

Как да изберем в какво да инвестираме по време на криза Източник: mediapool.bg В този период на неочаквани събития единствената най-сигурна инвестиция си остава имотът, но този, в чието качество сме категорично убедени, че си заслужава да вложим спестяванията си. Инвестицията в жилище е много по-сигурен ход по време на форсмажорни обстоятелства, отколкото това да държиш парите си в банка. (Как да изберем в какво да инвестираме…) Как да изберем имот Новата реалност поставя нови изисквания пред имотите като инвестиционен

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова - Артекс Инженеринг

COVID-19 започна да променя света

COVID-19 започна да променя света Домът се превръща в най голямата ценност, която имаме Наред с глобалния риск за здравето на цялото човечество, все по-осезаемо започваме да се сблъскваме с още един феномен – забавяне на ежедневната скорост и устременост на нашият живот. Оказахме се затворени в своя дом и започнахме да оценяваме колко е важен той! Много неща, които до вчера ни изглеждаха жизнено необходими, за един миг се превърнаха в маловажни и незначителни! Така осъзнахме, че жилището се

Прочетете повече...
Филм за трети март - Нашият дом е България - Шипка

Филм за трети март – „Култура.БГ“ – 02.03.2020

Филм за Трети март – „Култура.БГ“ – 02.03.2020 Българската Национална Телевизия излъчва поредица от филми на фондация „Нашият дом е България“ с режисьор арх. Пламен Мирянов. В навечерието на националния празник на България Трети март, в поредица “Слово, дух и меч”, екипът на арх. Мирянов е подготвил нов филм за Трети март. В предаването „Култура.БГ“ от 2.03.2020 г. може да видите интервю на Анна Ангелова с арх. Мирянов, разкриващо повече за мотивите и каузата на създателите на тези кадри, уловили

Прочетете повече...
СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов

Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов Искам да представя високата словесност на България и християнските ценности чрез кино и фотография. Източник: 24 часа СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ (Интервю на 24 часа с арх. Пламен Пламенов Мирянов) За Трети март направи видео по стихове на Вазов Арх. Пламен Пламенов Мирянов се дипломира в Университета по архитектура, строителство и геодезия през 2013 г. През 2016 г. инициира национална кампания “Нашият дом е България” с цел издигане националното самочувствие и дух

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Един чудак каращ ни да обичаме България

Един чудак каращ ни да обичаме България – Арх. Пламен Мирянов Арх. Пламен Мирянов – един чудак, който ни кара да обичаме България Източник: epicenter.bg Пламен Мирянов следва една своя максима: Животът е изпитание и настойничество. Колкото повече ни дава Бог, толкова по-отговорни очаква да бъдем и толкова повече да се научим да раздаваме. Във фоайето на Народния театър „Иван Вазов“ е подредена изложба „Нашият дом е България“ с фотоси на изумително красиви места от Родината, заснети от камерата на

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Защо трябва да се гордеем, че сме българи

Арх. Пламен Мирянов ни припомня защо трябва да се гордеем, че сме българи Младият архитект създава едни от най-атрактивните документални филми и събития, посветени на българската култура и ценности. Преди 4 години арх. Пламен Мирянов създава фондация „Нашият дом е България“ с ясна и категорична цел – издигане на националното самочувствие и дух на българите, популяризиране красотата на родината и съхранение на националните ни традиции, фолклор и култура на България. И въпреки че през това време не спира да твори

Прочетете повече...

НА ФОКУС: България в снимки и видеа

НА ФОКУС: България в снимки и видеа Източник: nova.bg Автор: Мартина Ганчева Арх. Пламен Мирянов заснема най-красивите кътчета на страната Разходка из България в снимки и видеа, чрез изложбата на архитект Пламен Мирянов, който заснема кадри от най-красивите кътчета на страната. „Пред нас е изложбата с фотографии, които са декор, красив фон на цитати от Библията, на стихове на народния поет Иван Вазов. Проектът „Нашият дом е България” включва видеа, които представят и разказват за историческите и природните богатства. За

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Пламен Мирянов – българин със златно сърце

Пламен Мирянов – българин със златно сърце Източник: Гласове Младият архитект Пламен Мирянов спечели наградата “Златно сърце”, която се връчва за благотворителност и корпоративна социална отговорност от списание и клуб Business Lady и списание Bulgaria Business Review. Той бе отличен в категорията „Проекти с културен и образователен характер“. “Животът е изпитание и настойничество. Колкото повече ни дава Бог, толкова по-отговорни очаква да бъдем и толкова повече да се научим да раздаваме”, каза младият човек при връчването на наградата. И добави:

Прочетете повече...
арх. Пламен Пл. Мирянов

Арх. Пламен Пламенов Мирянов, получи отличието “Златно сърце”

Арх. Пламен Пламенов Мирянов, създател на фондация “Нашият дом е България”, получи отличието “Златно сърце” Източник: 24 часа Всяко изкуство, в което отдаваме нашия талант, трябва да служи на човека и на обществото, а не на нашето его, споделя той Благотворителни проекти и социални инициативи в общо 10 различни категории получиха официално признание в шестото издание на Годишните награди за благотворителност и корпоративна социална отговорност “Златно сърце” на списание и клуб Business Lady и списание Bulgaria Business Review. Церемонията се

Прочетете повече...
Нашият дом е България

Конференция „Златните сърца“ – арх. Пламен Мирянов

Конференция „Златните сърца“ – арх. Пламен Мирянов 1. Интро Здравейте на всички! За мен е чест да присъствам на това събитие и на тази дискусия. Благодаря на организаторите за поканата. Аз съм архитект по професия, но имам фондация, която се занимава със създаването на книги и видео проекти, представящи богатствата на Родината и визуализиращи значимото литературно наследство на България, образователни клипове за учебната програма на МОН, инициативи за съхраняване и обновяване материалната база на национални паркове и създаване на културни

Прочетете повече...
арх. Весела Мирянова

ПЪЛНОЦЕННА СРЕДА ЗА ЖИВОТ С АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

ПЪЛНОЦЕННА СРЕДА ЗА ЖИВОТ С АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ Източник: forbesbulgaria.com АРХ. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, ИЗЦЯЛО БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНОИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ, КОЯТО ПРОЕКТИРА И РЕАЛИЗИРА ЛУКСОЗНИ ЖИЛИЩНИ И ОФИС СГРАДИ Арх. Мирянова, неотдавна АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ бе обявена за най-силна марка на годината от Superbrand. Какво означава това за вас? Признание, доверие, подкрепа. В АРТЕКС ще работим така, че наградата да се възприема винаги като заслужена. Кои са най-важните преимущества на АРТЕКС? Когато създадохме АРТЕКС през 1993 г., решихме, че никога

Прочетете повече...

Младите се стремят към върха

69% от анкетирани 725 млади хора до 30 годишна възраст намират сградата „Златен век“ в „Лозенец“ за невероятна и красива според представените им визуализации, в отговор на въпроса „Харесва ли ви тази архитектура?“ Младите се стремят към върха? Това не може да е новина – винаги са го правили. Покоряването на върха е най-популярната метафора за успеха. Днес обаче те искат и да живеят на върха – буквално. „Значителна част от клиентите на „Златен век“ са млади професионалисти, натрупали опит

Прочетете повече...

Артекс означава качество

Източник: Деветнадесет минути | 19min.bg Артекс означава качество Арх. Пламен Пламенов Мирянов То започва от основите на сградата и стига до дизайна на ключа, а при последните сгради – до електронната карта за достъп. Качеството е това, което не може да се добави впоследствие, и това, което времето по-трудно ще отнеме. От създаването си през 1993 г. АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ се ангажира с идеята за качество, доказвано с всеки квадратен сантиметър. Винаги в синхрон с европейските и световните стандарти, компанията следва

Прочетете повече...
sgrada Diamant - ARTEKS

Качеството АРТЕКС

Източник: 24 часа | 18.06.2019 | арх. Пламен Пламенов Мирянов Качеството АРТЕКС Жилищната сграда променя своето обкръжение и принадлежи на обществото. Построеното трябва да успокоява, да зарежда, да въздига човека Сграда “ДИАМАНТ”, кв. “Изгрев”, носител на награда от националния конкурс “Сграда на годината 2018” То започва от основите на сградата и стига до дизайна на ключа, а при последните сгради – до електронната карта за достъп. Качеството е това, което не може да се добави впоследствие, и това, което времето

Прочетете повече...
nagrada-Business Lady

Награда – списание и клуб „Business Lady Awards 2019“

На официална церемония по награждаването на годишните награди на списание и клуб „Business Lady Awards 2019“, арх. Весела Мирянова, Председател на Съвета на директорите на „АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ“ АД, получи наградата в категория Строителство и архитектура за Съвършенство в управлението на архитектурна компания, стабилен растеж и безкомпромисност на качеството на строителството. 12.06.2019г.

Прочетете повече...

Весела Мирянова: Качество във всеки сантиметър

Весела Мирянова: Качество във всеки сантиметър Източник: 24 часа | 05.06.2019 | Мария Николова С арх. Весела Мирянова, изпълнителен директор на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, говорим за бизнеса у нас, за високите сгради и висотата на строителството, без да забравяме ключа за мястото, където е щастието – Какво е времето сега за АРТЕКС? – Работно, разбира се. И преди го казахме: теренът на нашия мотивиран екип е строителният, не политическият, макар че всеки ден за нас е своеобразна предизборна борба. От това,

Прочетете повече...

КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“

Източник: 24 часа | 10.05.2019 КАКВО НЕ ЗНАЕТЕ ЗА „ЗЛАТЕН ВЕК“ Сградата „Златен век“ Е НЕ САМО ВИСОКА! Известна главно с ръста си, най-нашумялата сграда в София – „Златен Век“ – поставя най-високо… летвата за луксозното жилищното строителство у нас. След реализирането на „Златен век“ взискателният български клиент ще пожелае всичко… планински свеж въздух у дома, ниски енергийни разходи, невидимо сметосъбиране и още… Ето десет неща за „Златен век“, които не всички знаят. ПРЕДЛАГА ПЛАТФОРМА С 360-ГРАДУСОВА ПАНОРАМА Върхът на

Прочетете повече...

Великденски киноконцерт на открито

Вестник 24 часа 09.02.2019 | Христо Николов За Великден арх. Пламен Мирянов – син ще направи киноконцерт на открито​ Неговите видеа за красотите на България са гледани милиони пъти в интернет Кои са нашите съвременници, направили добро, спасили човек, проявили жестове на внимание към страдащите – идеята да ги покажем, да разкажем техните истории започна с кампанията “Достойните българи” на вестник “24 часа” през 2003 г. Оттогава до днес повече от 500 българи, а и чужденци станаха носители на високото звание. В големия отбор

Прочетете повече...

Архитект Пламен Мирянов – за една по-добра версия на света около нас

Източник: https://www.archdesign.info | 25.01.2019 г. В продължение на серия от публикации, свързани както с проекти на компанията Артекс Инженеринг, така и с младият архитект Пламен Мирянов бихме искали да споделим интервю в новото предаване на Мария Папазова „Зад маската“, което се излъчва всяка сряда по телевизия Bulgaria ON AIR. Ексклузивно интервю на младия архитект Пламен Пламенов Мирянов за BulgariaOnAir Архитект Пламен Мирянов – част от дългоочакваното поколение с мисия за промяна на страната и обществото в което живеем. Преследвайки мечтите

Прочетете повече...

Свещената азбука

Свещената азбука „Бог не праща ли дъжд еднакво на всички? Също тъй и слънцето не грее ли за всички? И не дишаме ли еднакво въздух? И как вие не се срамувате като признавате само три езика и като повелявате всички други народи да бъдат глухи и слепи” (Кирил) Продуцент: Артекс Инженеринг и фондация „Нашият дом е България“ arteks.net / ourhomebulgaria.com Режисьор: Пламен Пламенов Мирянов Oператор: Марин Маринов Маринов Асистент оператор: Йоан Славов Гафер: Филип Пенев Осветители: Ивайло Ангелов; Никола Лиловски

Прочетете повече...

Артекс – Златен век – въпрос на бъдеще

Източник: https://www.archdesign.info | 23.05.2018 г. Всяка сграда се превръща в страница от общата ни история: на мястото, на времената, на хората. Затова АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ иска да впише символите на единството и подема и в „Златен век“ в квартал „Лозенец“. В името, в силуета, дори в детайли, чиито кодове ще разчете само търсещото око. „Златен век“ – името на строящата се 30-етажна сграда – идва още с първите щрихи на проекта. Извисяваща се над очакванията, тя трябва да излъчва и със

Прочетете повече...

Жената чудо

Жената чудо PREMIUM LIfestyfe | 08.01.2018 | Ивайло „Нойзи“ Цветков Запознайте се с Лили Мирянова – майка, екстремна спортистка, маркетинг директор на Артекс Инженеринг, педагог и въобще изключителен мечтател. Лили Мирянова е нещо като епитом на soul-searching-а: 24-годишно момиче с 4-годишен син, което не престава да изследва себе си и да се чуди какъв е планът за бъдещето (и въобще съществува ли такъв), докато не на шега e маркетинг директор на архитектурно-строителната компания АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. Обича екстремните изживявания (съвсем скоро

Прочетете повече...
Артекс - Ричард Брансън

Сър Ричард Брансън пристигна в България и се срещна с АРТЕКС

Сър Ричард Брансън пристигна в България и се срещна с АРТЕКС По покана на АРТЕКС световноизвестният бизнесмен сподели опита си и със стотици млади български предприемачи Световно известният бизнесмен и ексцентричен милиардер сър Ричард Брансън – основател на „Virgin“, един от най-неустоимите брандове в света, пристигна в София, за да се срещне с млади български предприемачи. Визитата му е по инициатива на строително-инвестиционната компания АРТЕКС и е организирана от арх. Пламен Пламенов Мирянов. Малко преди да сподели опита си с

Прочетете повече...

Арх. Пламен Мирянов: Панелките имат още 7-8 г. живот

Арх. Пламен Мирянов Вестник 24 часа27.03.2017 | Мила Гешакова През май с балоните ще полетим над розите в Казанлък и ще заснемем празника в рекламен клип за Китай Политици, раздавайте се за родината! Достатъчно ни управляваха егоисти – Вие сте страстен родолюбец, заснехте филм за глаголицата, клипове за красотите на България, с които се наредихте сред достойните българи на 2016 г. Не ви ли блазни политиката особено в този незапомнен глад на нацията за млади, надеждни и нови лица? –

Прочетете повече...

Пламен Мирянов: По-интересно е да сбъднеш мечтата си у нас

Източник: Вестник Стандарт – www.standartnews.com | 12 ноември, 2016 Младият архитект засне документалното видео за глаголицата „Свещената азбука“, което може да се види в интернет. Нов документален филм за глаголицата „Свещената азбука“ стана хит в интернет през последните дни. 27-годишният архитект Пламен Мирянов е заснел 5-минутното видео в изоставената църква „Свети Свети Кирил и Методий“ в село Мали Извор край Гложенския манастир и в пещерата „Проходна“ в Стара Планина, известна като „Очите на Бога“. В ролята на Константин Кирил Философ

Прочетете повече...

Арх. Пламен Мирянов

Вестник 24 часа 01.11.2016 09:08; Мила Гешакова Арх. Пламен Мирянов: В превод България означава държава на достойните хора Ако някой у нас успява, нека го подкрепим, а не да таим злоба към него – За 1 ноември – Денят на будителите, направихте филм за глаголицата. Преди това на празника на Независимостта 22 септември организирахте акция със знамена. Какво ви подтикна, архитект Мирянов? – За Деня на будителите направих клип за нашата азбука, която е свещена. Отделно снимах филм за глаголицата, който

Прочетете повече...

Полет над чудесата

ПОЛЕТ НАД ЧУДЕСАТА Рremium lifestyle – 20/10/2016 Текст: Теодора Георгиева Младият архитект Пламен Пламенов Мирянов инициира и организира полети с балон над места у нас, които мислим, че познаваме. За да изненадаме очите си, за да повярваме в чудесата край нас и да ги изследваме… Стеснявайки се от думи като „възторг“, „въодушевление“, „възвисяване“, понякога заявяваме, че търсим адреналин. Така, както казваме, че между двама има „химия“, а не любов. Напразно. Страстта не е въпрос на химически формули, а на открити,

Прочетете повече...

„Артекс инженеринг“ и луксозните жилищни комплекси със специален достъп

„Артекс инженеринг“ и луксозните жилищни комплекси със специален достъп Вестник 24 часа / понеделник / 26 септември / 2016 Клиентът днес цени местата, в които има не само удобства, но и вградени дух, философия и силен положителен заряд. Живот в общност Това предоставя „Артекс инженеринг“ на своите клиенти. Комплекси като „Стела Бояна“ или строящият се „Диамант“ са преди всичко споделена среда, в която хората неусетно се опознават и сближават. Зелените площи, парковете, градинките, детските кътове, уелнес центърът, фоайетата и стълбищните

Прочетете повече...

АЗБУКА НА УСПЕХА

АЗБУКА НА УСПЕХА ЗА СИЛАТА И КРАСОТАТА НА ГЛАГОЛИЦАТА. ЗА ПСАЛМ 91, ВГРАДЕН В КАМЕННАТА ФАСАДА НА ЕДНА ЖИЛИЩА СГРАДА. НО НАЙ-ВЕЧЕ ЗА АРХ. ПЛАМЕН ПЛАМЕНОВ МИРЯНОВ И ЗА „ЛЕТЕРА“. Premium lifestyle 5/07/2016 Катерина Хапсали Красота. Това е думата, която дълго отеква в главата ми след разговора с арх. Мирянов – младши в офиса на семейната фирма АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ. Няколко пъти я спомена самият той, но красотата в случая не е просто понятие. Тя е усещане. В детайлите на офиса

Прочетете повече...

Жилищен комплекс „СВ. КИПРИЯН И ЮСТИНА”

Вестник: 24 часа | 21.07.2015 АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ представя: ЖИЛИЩЕН КОМЛЕКС „СВ. КИПРИЯН И ЮСТИНА”, КЪДЕТО ВИТОША ГАЛИ ОЧИТЕ Екокомплексът на ул. “Свети Киприян” има неоспоримо предимство и пред найлуксозните сгради в София – великолепна гледка към Витоша. Това, което не се вижда, но се усеща с всяко вдишване, е изключително здравословният микроклимат. В неудържимо разрастващата се столица се създава архитектурен ансамбъл, който подобрява инфраструктурата, допринася за отличния екологичен баланс, разхубавява средата. Когато критериите на клиентите относно всеки аспект на желания

Прочетете повече...

Весела Мирянова

Източник: blitz.bg | 19 Апр. 2013 | Интервю на Красимир ТОДОРОВ, БЛИЦ Весела Мирянова: Имаме предложение за партньорство от английски инвестиционен фонд Хората, които влагат пари при нас, ни имат доверие, защото сме коректни и изрядни в деловите си отношения, твърди изпълнителният директор на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД. Архитект Весела Мирянова е родена 1965 г., в гр. София, завършва строителен техникум „Христо Ботев” – специалност „Строителство и архитектура” със златен медал за отличен успех. Носител е на златни медали шест поредни

Прочетете повече...
Арх. Весела Мирянова - бизнес дама на 2008 г.

Бизнес дама на 2008 г. – арх. Весела Мирянова –

Бизнес дама на 2008 г – арх. Весела Мирянова Източник: profit.bg | 10.04.2009 г. Избраха бизнес дама на 2008 г. На официална церемония снощи бе избрана бизнесдама на 2008 г. Това е архитект Весела Мирянова, акционер и заместникпредседател на строителната фирма „Артекс инженеринг“ АД. Наградата бе връчена от съпругата на президента Георги Първанов Зорка Първанова. Жена мениджър на 2008 г. стана Мария Рангелова, изпълнителен директор на компанията за производство на месо и месни продукти „Бони Холдинг“ АД, София. Наградата беше

Прочетете повече...

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

обекти

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ

HOME АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ – МЕДИЕН АРХИВ

Scroll Up